Далеке 1910. године, мештани села Јездине и Придворице одлучили су да граде школу у којој би се школовала њихова деца. Градња, по одлуци Школског одбора,  започиње у рано пролеће 1911. године на имању Драгића Митровића. Септембра исте године започела је са радом школа у новоизграђеној згради у којој су радила два учитеља Милош Поповић и Симка Дорондић. Школа је имала 52 ученика распоређена у четири разреда.

Избијањем Првог светског рата школа престаје са радом, а према сачуваним документима настава је обновљена 1919. године.

У време Другог светског рата школа је претворена у болницу, а настава се повремено организује по приватним кућама.

У првим послератним годинама повећава се број деце, почиње изградња предузећа ,,Слобода“, ниче ново насеље у близини фабрике, па школа ради у тешким условима без довољно простора. Године 1969. Основна школа ,,Јездина“ мења назив  у ОШ ,,Ратко Митровић“, а настава започиње у новоизграђеном објекту са двадесет једним одељењем.

Данас наша школа има  око 500 ученика, распоређених у 26 одељења.

Поред зграде матичне школе настава се реализује и у издвојеним одељењима у Паковраћу, Парменцу и донедавно и у Овчар Бањи.

У школи функционише и  програм  целодневне наставе за ученике млађих разреда.

Школа Паковраће
Школа Парменац

У школској 2019/2020. години извршена је потпуна реконструкција и санација зграде  и свих инсталација у матичној школи, као и уређење школског дворишта са савременим спортским теренима и паркингом.  Школа се може подичити савремено опремљеним учионицама са рачунарима,  интернет конекцијом  и телевизорима, функционалном фискултурном салом, библиотеком, атријумом, савременом котларницом на пелет, а предвиђено је и уређење ђачке кухиње по хасап систему.  У школи постоји и зубна амбуланта. Велика сарадња остварује се и са свакодневно присутним школским полицајцем.

Поред уређења матичне школе интезивно се улаже и у обезбеђивање што квалитетнијих услова за реализацију наставе и у издвојеним одељењима.

Школа је препознатљива и по многобројним активностима и пројектима у којима је учествовала,  или који су тренутно у њој у процесу реализације.

У претходном периоду у школи спроведен је Програм „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“.

Наша школа је добитник и зелене заставе захваљујући спровођењу  међународног програма Еко-школа.