Летопис Основне школе „Ратко Митровић“ у Чачку садржи  основне податке о раду школе, реализацији образовно-васпитног рада и осталим активностима.

               Датаљнији садржаји представљени су у оквиру прилога на сајту школе који се објављују током школске године.

Школа Паковраће
Школа Парменац