Списак Колектива

Име и презиме

Професија

Радоман Фатићдипломирани биолог
Зорица Новковић дипломирани биолог
Славица Јевтовић дипломирани географ
Лела Томашевић дипломирани графичар
Ана Вигњевић дипломирани економиста
Горан Џоковић дипломирани историчар
Ивана Трипковић дипломирани математичар
Дарко Јокић дипломирани музички педагог
Биљана Стевановић дипломирани педагог
Милица Скелић дипломирани правник
Жељка Ножинић Голубовац дипломирани психолог
Ђорђе Радојковић дипломирани теолог
Марко Милошевић дипломирани теолог
Биљана Станковић дипломирани филолог
Зоран Срећковић дипломирани хемичар за истраживање и развој
Ђуро Церанић директор
Ђурђе Аџемовић домар/ мајстор одржавања
Лазар Ракићевић домар/ мајстор одржавања
Марија Дакић економски техничар( замена)
Слађана Јањић Луковић економски техничар
Гордана Средовић Трпески мастер професор енглеског језика и књижевности
Владан Поледица професор информатике
Зоран Милекић дипломирани историчар
Богдан Зимоњић кувар/ посластичар
Зорица Радивојевић кувар/ посластичар
Неда Шутић мастер биолог
Стефан Радојковић мастер историчар( замена)
Снежана Ружић мастер професор технике и информатике
Славица Савић мастер учитељ
Аница Луковић мастер филолог
Младен Мијаиловић дипломирани математичар
Невена Патричевић мастер математичар
Јелена Аџић наставник разредне наставе
Јелка Јовановић наставник разредне наставе
Јуца Бојовић наставник разредне наставе
Гордана Раковић наставник разредне наставе
Милица Јевтић наставник разредне наставе
Мирјана Милићевић наставник разредне наставе
Татјана Марковић наставник разредне наставе
Светлана Гавриловић наставник
Ана Недељковић професор енглеског језика и књижевности
Марија Златић професор енглеског језика и књижевности
Милена Бојовић професор енглеског језика и књижевности
Филип Павловић професор за физичку културу
Радованка Мартиновић професор историје књижевности народа и народности Југославије и српскохрватског
Тијана Петрић професор италијанског језика и културе
Горан Станојевић професор основа технике и информатике
Мирјана Радовић професор разредне наставе( замена)
Јулија Наумовић професор разредне наставе
Љиљана Вукићевић професор разредне наставе
Ангелина Симеуновић професор разредне наставе
Биљана Ћосић професор разредне наставе
Надица Димић професор разредне наставе
Олгица Јевремовић професор разредне наставе
Оливера Каранац професор разредне наставе
Рада Новичић професор разредне наставе
Слађана Савићевић професор разредне наставе
Живка Бојовић професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу
Слађана Јовановић професор српског језика и књижевности
Добрила Ристовић професор техничког образовања
Миливоје Танасковић професор техничког образовања
Слађана Божовић професор техничког образовања
Урош Лазовић професор физичке културе
Марија Миљуш мастер професор српског језика и књижевности
Јелена Кукић учитељица( замена)
Јелена Поледица учитељица
Александра Ђуновић физичар
Бориславка Кобић чистачица( замена)
Весна Вујошевић чистачица
Гордана Ћосић чистачица
Ивана Зимоњић чистачица
Радмила Петровић чистачица
Радојка Младеновић чистачица
Светлана Василић чистачица
Фелиција Павловић чистачица
Гордана Мандићчистачица