Списак ЗАПОСЛЕНИХ

Име и презиме

Позиција

 Ђуро Церанић  директор
Душица Лончаревић  секретар
 Ана Вигњевић  шеф рачуноводства
Слађана Јањић Луковић  референт
Биљана Стевановић  педагог
Жељка Ножинић- Голубовац  психолог
Радованка Мартиновић  библиотекар
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Александра Ђуновић  физика
Зоран Срећковић  хемија
Данка Аџемовић  биологија
Неда Прелић  биологија
Ивана Трипковић  математика
Невена Патричевић  математика
Младен Мијајловић  математика
Владан Поледица  информатика и рачунарство и слободне наставне активности
Горан Станојевић  информатика и рачунарство и техника и технологија
Миливоје Танасковић  техника и технологија
Слађана Божовић  информатика и рачунарство и техника и технологија
Славица Јевтовић  географија
Горан Џоковић  историја
Зоран Милекић  историја
Стефан Радојковић  историја и грађанско васпитање
Живка Бојовић  српски језик и књижевност
Марија Миљуш  српски језик и књижевност
Слађана Јовановић  српски језик и књижевност
Аница Луковић  српски језик и књижевност
Гордана Средовић- Трпевски  енглески језик 
Милена Бојовић  енглески језик
Ана Недељковић  енглески језик
Марија Златић  енглески језик
Биљана Станковић  немачки језик
Тијана Петрић  италијански језик и слободне наставне активности
Дарко Јокић  музичка култура
Лела Томашевић  ликовна култура и слободне наставне активности
Светлана Гавриловић  ликовна култура
Урош Лазовић  физичко и здравствено васпитање
Филип Павловић  физичко и здравствено васпитање
Ђорђе Радојковић  веронаука
Марко Милошевић  веронаука
РАЗРЕДНА НАСТАВА
 Ангелина Симеуновић  учитељица
 Биљана Ћосић  учитељица
Гордана Раковић  учитељица
Јелена Кукић учитељица
Јелена Аџић  учитељица
Јелена Поледица  учитељица
Јелена Урошевић  учитељица ( замена за Јелену Поледицу)
Јулија Наумовић  учитељица
Јуца Бојовић  учитељица
Милена Бјелић  учитељица ( замена за Славицу Савић)
Милица Јевтић  учитељица
Мирјана Милићевић  учитељица
Мирјана Радовић учитељица (замена за Гордану Раковић)
Надица Димић  учитељица
Олгица Јевремовић учитељица
Оливера Каранац учитељица
Рада Новичић  учитељица
Славица Савић  учитељица
Слађана Савићевић  учитељица
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Богдан Зимоњић кувар
Зорица Радивојевић кувар
Весна Вујошевић кувар (замена за Богдана Зимоњића)
Ђурђе Аџемовић домар
Лазар Ракићевић домар
Бориславка Кобић помоћни радник
Гордана Ћосић помоћни радник
Гордана Мандић помоћни радник
Ивана Зимоњић помоћни радник
Радмила Маринковић помоћни радник
 Радмила Петровић помоћни радник
Радојка Младеновић помоћни радник
Тања Марковић помоћни радник