Списак ЗАПОСЛЕНИХ

Име и презиме

Позиција

 Ђуро Церанићдиректор
 Милица Скелић секретар
 Ана Вигњевић шеф рачуноводства
Слађана Јањић Луковић референт
Данка Нишавић референт (земена за Слађану Јањић Луковић – до јануара)
Биљана Стевановић педагог
Жељка Ножинић- Голубовац психолог
Радованка Мартиновић библиотекар
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
Александра Ђуновић физика
Зоран Срећковић хемија
Данка Аџемовић биологија
Неда Прелић биологија
Ивана Трипковић математика
Невена Патричевић математика
Младен Мијајловић математика
Владан Поледица информатика и рачунарство и слободне наставне активности
Горан Станојевић информатика и рачунарство итехника и технологија
Миливоје Танасковић  техника и технологија
Слађана Божовић информатика и рачунарство и техника и технологија
Славица Јевтовић географија
Горан Џоковић историја
Зоран Милекић историја 
Стефан Радојковић историја и грађанско васпитање
Живка Бојовић српски језик
Марија Миљуш српски језик
Слађана Јовановић српски језик
Аница Луковић српски језик
Гордана Средовић- Трпевски енглески језик 
Милена Бојовић енглески језик
Ана Недељковић енглески језик
Марија Златић енглески језик
Биљана Станковић немачки језик
Тијана Петрић италијански језик и слободне наставне активности
Дарко Јокић музичко васпитање
Лела Томашевић ликовна култура и слободне наставне активности
Светлана Гавриловић ликовна култура
Урош Лазовић физичко васпитање
Филип Павловић физичко васпитање
Ђорђе Радојковић веронаука
Марко Милошевић веронаука
РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 Ангелина Симеуновић учитељица
 Биљана Ћосић учитељица
Гордана Раковић учитељица
Јелена Кукићучитељица
Јелена Аџић учитељица
Јелена Поледица учитељица
Јелена Урошевић учитељица ( замена за Јелену Поледицу)
Јулија Наумовић учитељица
Јуца Бојовић учитељица
Милена Бјелић учитељица ( замена за Славицу Савић)
Милица Јевтић учитељица
Мирјана Милићевић учитељица
Мирјана Радовићучитељица (замена за Гордану Раковић)
Надица Димић учитељица
Олгица Јевремовићучитељица
Оливера Каранацучитељица
Рада Новичић учитељица
Славица Савић учитељица
Слађана Савићевић учитељица
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
Богдан Зимоњић  кувар
Зорица Радивојевићкувар
Весна Вујошевићкувар (замена за Богдана Зимоњића)
Ђурђе Аџемовићдомар
Лазар Ракићевићдомар
Бориславка Кобићпомоћни радник
Гордана Ћосићпомоћни радник
Гордана Мандићпомоћни радник
Ивана Зимоњићпомоћни радник
Радмила Маринковић помоћни радник
 Радмила Петровић помоћни радник
Радојка Младеновићпомоћни радник
Тања Марковићпомоћни радник