Распоре звоњења

Млађи разреди

Ред. бр. часа

Интревал од

 7:30  до 9:55

Ред. бр. часа

Интервал од

 10:30 до 12:20

Почетак часа

Крај часа

Одмор

Почетак часа

Крај часа

Одмор

1.

730

800

5`

1.

1030

1100

5`

2.

805

835

15`

2.

1105

1135

15`

3.

850

920

5`

3.

1150

1220

 

4.

925

955

5`