Галерија наше школе у Парменцу

Историјат школе у Парменцу

Од Чачка, Парменац је удаљен магистралним путем према Ужицу око четири километара. Део Парменца од десне обале реке Западне Мораве па до почетка побрђа је захватила урбанизација, тако да је то данас густо насеље и део приградског насеља Чачак. Четворогодишња школица, издвојено одељење ОШ ”Ратко Митровић“ представља културно – образовани центар овог насеља.

Основна школа у Парменцу отпочела је са радом школске 1936/37.године, а  на крају школске 1939/40.године имала четири разреда са два одељења и 100 ђака (44 мушких и 46 женских) и два учитеља, брачни пар Косара и Светомир Пауновић.

Јануар 1965.године као самостална четвороразредна школа припојена је осморазредној Основној школи РаткоМитровић у Чачку. Тако је школа у Парменцу организована као издвојено одељење ове матичне школе.

Од 4.децембра 1986.издвојено одељење у Парменцу носи назив легендарног учитеља Милисава Петровића.

Данас наша школица у Парменцу има 15 ученика од првог до четвртог разреда и два учитеља. Настава се одржава у две учионице а постоји и рачунарска учионица у којој ученици стичу основна знања информатике. Прелепо школско двориште, као и спортски терен чине да се школски план и програм одвија крозк квалитетније учење у здравој средини.

У сарадњи са матичном школом и Месном заједницом и родитељима ученици из Парменца са својим учитељицама учествују у многим наставним и ваннаставним активностима. Посебно се обележава школска слава Свети Сава.