Галерија наше школе

Историјат школе

          Основна школа ,,Ратко Митровић ̛ ̛ своје почетке рада везује за далеку 1911. годину. Изградњу школе иницирали су грађана Јездине и Придворице далеке 1910. Први састанак на коме се разговарло о овој иницијативи одржан је 1. септембра 1910. године. Школа је изграђена и  захваљујући великом ентузијазму и прилозима грађана.  

          Први учитељ у школи био је Милош Поповић, родом из Јежевице, који је у исто време вршио и дужност управитеља, а учитељица је била Симка Дорандић. Први служитељ у школи био је Милутин Стефановић.

          За посебне заслуге  и ангажовање у изградњи школе председник општине је одликаован Орденом Светог Саве.

          Прва школска година започела је 1. септембра 1911. године. Уписана су 52 ученика у сва четири разреда. Реализација наставе прекидана је за време Првог и Другог светског рата.

          Изградњом предузећа  ,,Слобода ̛ ̛   јавља се и потреба проширења школског простора. Иако ,,Слобода ̛ ̛ уступа школи на коришћење четири просторије у Малој колонији,  то није било довољно.  Томе у прилог иде и чињеница да је 1965. године извршено спајање основних школа из  Овчар Бање, Паковраћа,  Парменца и Јездине  у једну школу која добија назив Основна школа „Јездина“.

          На референдуму 1967. године грађани Чачака опредељују се  да граде више школских објеката, а приоритет добија школа у Јездини.

          Изградња данашње зграде започела је 1968. године, а завршена је децембра 1969. године. Радове је извело Грађевинско предузеће  ,,Хидроградња ̛ ̛. з Чачака. Настава започиње  у школској 1969/1970.  години на основу Решења СО  бр. 1-06/17 од 28. 10. 1969. којим је утврђено  да школа испуњава услове за рад. Скупштина општине, на предлог Савета школе, доноси одлуку да школа носи име народног хероја Ратка Митровића.

          Али, на основу најновијих истраживања дошло се до изузетно значајних и занимљивих података који доказују да је традиција  школе много дужа од свега наведеног, јер, како се истиче у званичним документима, школа је почела  са радом још далеке 1889. у рентираној кући  Фердинанда Крена у Бељини. Тиме се ОШ ,,Ратко Митровић ̛ ̛  сврстава међу  школе са најдужом традиција неговања образовног процеса у чачанском крају.

          Број ученика током година је варирао, са тенденцијом благог опадања. Данас има укупно нешто више од 500 ђака  у матичној школи и издвојеним удељењима у Паковраћу и Парменцу.

          У њој се  поред редовне наставе традиционално негују и други облици активности у циљу испуњавања различитих интересовања ученика. Ученици сваке године остварују запажене резултате на такмичењима из разних природних и друштвених области, а поготову из спорта, а пружена им је и могућност да свој таленат испоље и у   различитим врстама уметности.   Зхваљујући томе школа је не мали број пута била добитник многобројних признања.

          Школа прати дух савременог доба и излазећи у сусрет потребама родитеља и ученика већ неколико година под својим кровом успешно негује и програм целодневне наставе.

          У тренутку када образвни систем прати велики број изазова ОШ ,,Ратко Митровић ̛ ̛ сваке године новим пројектима и активностима успева да унапреди  квалитет наставе и услове рада чему је посебно допринела целокупна санација и реконструкција зграде матичне школе реализована у школској 2019/2020. години. Данас се истиче изузетном материјално-техничком опремљеношћу свих учионица, посебно кабинета за реализацију предмета из области природних наука и оправдано се сврстава у најопремљеније школе у окружењу, а и шире.  

          Својом усмереношћу ка правим вредностима школа је допринела и унапређењу ненасилне комуникације и сврстала се у школе у којима је реализован програм ,,Школа без насиља ̛ ̛, а заслужно је стекла и статус  Еко-школе – добитнице еко зелене  заставе јер је залагање за неговање еколошких навика у њој  стална пракса.  Тренутно,  школа се налази у процесу реализације  Еразмус + међународног  пројеката мобилности запослених у образовању, под називом ,,Знање без граница ̛ ̛  у оквиру кога ће школа сарађивати са партнером из Турске.

          Ученици школе свакодневно стичу знања, вештине и способности захваљујући којима успешно настављају даље школовање у средњим школама и на престижним факултетима у земљи  и иностранству.  

          У трајању више од сто година, школа доследно негује српске традиоционалне вредности – старе темеље на које из године у годину вешто и успешно надограђује новине које са собом доносе токови савременог наставног процеса.