Ратко Митровић​

Галерија библиотеке

БИБЛИОТЕКА

               Библиотека ОШ ,,Ратко Митровић“ налази се на првом спрату школе. У лепо уређеном и савремено опремљеном простору у коме је смештена и читаоница, ученици и запослени могу свакодневно уживати у читању најразличитијих садржаја.

У богатом фонду библиотеке осим књига обавезне лектире за све разреде од првог до осмог разреда, могу се пронаћи и многобројна издања енциклопедија, речника, приручника, стручне литературе, а свакако и велики број књига белетристике, како класика, тако и савремених домаћих и страних аутора. Посебан значај има и одељак који је посвећен завичајној литератури. Изузетну специфичност наше школске библиотеке представља и библиотечки фонд књига на енглеском језику.

               Фонд библиотеке се обнавља и проширује сваке године и књигама обавезне лектире, али и издањима популарних књига за младе, као и стручном литературом за запослене. Периодично,  фонд се уређује ревизијама од којих је последња била школске 2019/2020. године. Тренутно се у фонду библиотеке налази око 13 000 књига. Велику подршку у раду библиотеке пружају и заинтересовани ученици.

               Захваљујући савременим наставним средствима (паметна табла, пројектор) реализују се многе активности: угледни часови, јавни часови, предавања, часови различитих секција, стручно усавршавање запослених, књижевни сусрети, радионице за ученике, пројекције филмова и едукативног видео-материјала, позоришне драматизације, обележавање различитих значајних датума, промоција активности школе и успеха ученика, школска такмичења у лепом говору и рецитовању, активности Вршњачког тима и Ученичког парламента, хуманитарне акције…

               Захваљујући свим овим активностима школска библиотека даје велики допринос развијању различитих компентенција ученика, посебно читалачких.