ЈAЧАЊЕ НАСТАВНИХ ВЕШТИНА ЗА РАД СА ДЕЦОМ УКЉУЧЕНОМ У ИНКЛУЗИВНУ НАСТАВУ

Психолог наше школе, Жељка Ножинић Голубовац, 26.01.2021. године   презентовала је учитељима  два ефикасна алата  за рад са децом која имају поремећај из спектра   аутизма и тешкоће у вербалној комуникацији. Ови алати су погодни за примену у редовној настави и  унапређују мотивацију и сам процес учења деце која имају слабо развијену вербалну комуникацију и социјалну интеракцију.

Реч је  о  изради и примени прича за учење друштвених вештина (Социјалне приче) и примени интернет апликација ICT-AAC и Bitsboard као алтернативног метода за комуникацију са децом слабе способности за вербалну комуникацију.

 

Социјалне приче су изузетно ефикасне за учење понашања у проблематичним ситуацијама и  активностима чије нам је решавање приоритет на начин који је детету разумљив. Интернет апликације ICT-AAC и Bitsboard су фокусиране на визуелне стратегије читања и писања. Учитељима је подељен материјал са детаљним појашњењима, примерима и стратегијама за рад, а већ је испланиран почетак примене едукативних апликација у настави. 

            Активност је реализована у оквиру стручног усавршавања запослених наше школе  у установи.