viber_slika_2022-02-23_19-26-05-305

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

 

         Поводом Међународног дана матерњег језика,  21. фебруара 2022. године у нашој школи реализован је низ активности. Њихов циљ био је развијање свести ученика о значају постојања и очувања матерњег језика.

         Путем пригодне презентације ученици су упознати са поводом за обележавање овог датума.

         Осим тога,  реализовано је неколико језичких радионица чији је садржај био усклађен са узрастом ученика.

         Ученици петог разреда путем радионице ,,Мудрост светом владаˮ бавили су се тумачењем значења кратких фолклорних форми.

         Шестаци су били задужени за тумачење значења речи (синоними, хомоними, антоними, аугментативи (са пејоративима) и деминутиви (са хипокористицима) у оквиру радионице ,,Покажи шта знашˮ.  

         Ученици седмог разреда тумачили су значења фразеологизама у српском језику, а у оквиру ове радионице под називом ,,Размисли и закључиˮ реализован је и истраживачки рад о степену познавања значења ових устаљених израза у нашем језику. На основу прикупљених резултата може се закључити да је познавање значења фразеологизама на узорку ученика седмог разреда на високом нивоу,  јер је тачност у одговорима остварена са 78,58% . Такође, они су представили на паноима у холу школе и правописна правила српског језика путем језичке радионице  ,,Пиши правилно. ˮ  

         Ученици осмог разреда учествовали су у тумачењу значења историзама, архаизама и неологизама у оквиру језичке радионице ,,Старо и новоˮ откривајући значај очувања старих речи, уз уочавање неизбежне  потребе прихватања нових речи које настају као продукт развоја целокупне цивилизације.   

         Садржај радионица преко ученичких радова представљен је  пригодном изложбом на паноима у холу школе.

         Захваљујући овим активностима ученици су унапредили и низ компетенција, а пре свега, компетенцију за учење, комуникацију и сарадњу, дигиталну компетенцију, компетенцију за рад са информацијама и подацима, као и естетичку компетенцију.

         Ученици су активно учестовали у реализацији ових садржаја и унапредили своја сазнања о језичкој норми, лепоти и значају књижевног језика уз изразиту мотивацију да дају свој допринос његовој правилној употреби и очувању. Посебно је запажена потреба да се свест сваког појединца усмери против све већег утицаја речи из других страних језика на наш српски језик.

         Активности са ученицима реализовали су предметни наставници српског језика и књижевности  наше школе: Живка Бојовић, Слађана Јовановић, Аница Гавриловић и Марија Миљуш.

 

                                                          Стручно веће за српски језик