Распоред учионица

Напомена: Број клупа у просторијама у којима се одељења не деле на групе допунити једноседима

Распоред одељења I - IV разред по учионицама

ОДЕЉЕЊЕ

УЧИОНИЦА

 

1/1 –а                28 дели се

1/1 – б

Учионица број 1

Учионица број 2

1/2                        17 цело

Учионица број 3

1/3                         16 цело

Учионица број 4

2/1                          20  дели се

Мала  учионица  

2/2 – а                    20  дели се

2/2 – б

Учионица број 5

Учионица број 6

2/3 – а                   17  цело

2/3 – б

Учионица број 7

3/1          27 дели се

Учионица број 10

3/2          16 цело

Кабинет за Географију

4/1           21 дели се

Кабинет за ликовну и музичку културу

4/2            19 дели се

Кабинет за Биологију

4/3           18 цело

Кабинет за Техничко

Целодневна настава – поподне од 13:00-15:00

ципелићи/мала сала/нова мала учионица

Распоред одељења V - VIII разред по учионицама

ОДЕЉЕЊЕ

УЧИОНИЦА

 

5/1 – а                       23 дели се

5/1 – б

Учионица број 10

5/2 – а

5/2 – б                  21 дели се

Учионица број 8

 

5/ 3 – а

5/3 – б                   20 дели се

 

Дигитална учионица

6/1 – а

6/ 1 – б                  19 дели се

Мала учионица

 

6/2                          18 цело

Кабинет за техничко 1 и 2

6/3                           14 цело

Учионица број 4

7/1 – а                 27 дели се

7/1 – б

Учионица број 3

 

7/2 – а

7/2 – б                    27 дели се

Кабинет за Ликовну и музичку културу

 

8/1 – а

8/1 – б                    28 дели се

Кабинет за Биологију

8/2 – а

8/2 – б                    26 дели се

Кабинет физике/ хемије

8/3 – а                    26 дели се

8/3 – б

Кабинет историје и географије