Cuvam te

Линк ка платформи Чувам те

  

 Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs

 Национална платформа „Чувам те“ представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Офoрмљена је под окриљем Владе Републике Србије и Кабинета премијерке.

Платформа има за циљ координицију и јачање сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. 

 У фокусу ове платформе  је вршњачко насиље, а у оквиру ње се налази информативни материјал и  обуке за ученике, родитеље и запослене у установама образовања и васпитања. 

Зинтересованима су доступне информације  о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима (Ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности).