DRA_5986

ОСНИВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА

Семинар Оснивање ученичких задруга реализован је у нашој школи 6.10.2020. године. Ово је била само прва фаза семинара, а у наредном периоду биће реализоване преостале  етапе.
Ђачке задруге представљају битну активност школе која може дати велики допринос развијању предузетничког духа, креативности, примени стечених вештина и знања, очувању традиције и поштовању свих осталих вредности које се негују у васпитно-образовном  процесу и школском окружењу.