1713952223728 - Copy

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ

 

               У нашој школи 18. априла 2024. године представници Машинско-саобраћајне школе презентовали су нашим осмацима смерове актуелене за упис наредне школске године. Том приликом истакнуте су и погодности које ова школа својим ученицима пружа – бесплатна обука за полагање возачког испита, пракса у стручним установама, новчана надокнада ученицима, а посебно је наглашено да од наредне школске године смерови везани за текстилну област прелазе на ниво четворогодишњег школовања, тј. трајање школовања више не траје три године као што је било до сада. 

Представљени су садржаји наставних предмета и начин реализације наставе са нагласком на велики број часова везаних за обављање стручне праксе што уноси посебну занимљивост и квалитетнију спремност ученика за обављање будућег занимања. Такође, истакнута је и чињеница да ученици после завршеног школовања у овој школи могу наставити студије, али и да врло лако могу са средњошколском стручном спремом наћи посао јер су заанимања за која ова школа школује ученике данас изузетно таражена на тржишту рада.

Истакнуто је да школа негује и различите културне и спортске садржаје у којима ученици могу задовољити сва своја интересовања.

Представљање ове школе побудило је значајно инетересовање наших ученика и свакако је битна подршка нашим осмацима у одабиру будуће средње школе.