Паковраће,Парменац 2

Oбележили смо „ Дан розе мајица“

 

Поводом обележавања међународног дана превенције вршњачког насиља педагог и психолог наше школе посетиле су издвојена одељења у Парменцу и Паковраћу.  Кроз едукативне активности  и разговор упознале су децу  са врстама вршњачког насиља, значају и начинима превенције насиља и реаговању у случају насиља.  Заједно са учитељицама деца су израдила плакате и розе мајице од папира које су украсили и исписали на њих поруке толеранције и пароле против насиља. Део радова изложен је на паноима у учионицама и ходнику школе.