IMG-ee84566e3fd32546403d7b1aaea726ae-V

Наша школа је у оквиру реалиазације пројкета компаније НИС добила два нова савремена информатичка кабинета опремљена са 36 рачунара и пратећом опремом.   Захваљујући томе услови у којима се реализује настава информатике биће  значајно унапређени. То је посебно значајно ако се има у виду чињеница да је од школске 2017. године информатика и рачунарство постала обавезан предмет за ученике од петог разреда. И не само то. Ови кабинети омогућиће квалитетније реализовање часова коорелације између информатике и више других различитих предмета