1709403989615 - Copy

     

ЛЕПА РЕЧ ГВОЗДЕНА ВРАТА ОТВАРА

       

И ове школске године пригодним активностима ученици наше школе уз подршку предметних наставника српског језика и књижевности обележили су 21. фебруара Међународни дан матерњег језика. 

               Поред подсећања на повод за обележавање, путем пригодне презентације ученици су се подсетили и историје развоја нашег српског језика. Осим тога спроведено је анкетирање ученика о учесталости седмичне употребе речи које у себи носе дух разумевања, толеранције, поштовања и подршке, а ученици су имали прилику и да учествују и у другим креативним активностима, а и се баве проучавањем биографија и књижжевних дела познатих српских песника и писаца.

          У истраживању под слоганом ,,Лепа реч и гвоздена врата отвара“ реализовано је анкетирање ученика   о  седмичној учесталости коришћења одабраних речи српског језика реализовано на нивоу свих старијих разреда на узорку од 225 ученика. Резултати анкетирања у истраживању које је уследило дали су изузетно значајне податке о праћењу начина комуникације како на нивоу различитих узрасних група,  тако и на нивоу школе.

 Овога пута избор је пао на следеће речи и изразе: ХВАЛА, ИЗВИНИ, МОЛИМ ТЕ, КАКО СИ? и НЕ БРИНИ. Магична моћ ових речи  – бисера српског језика –   основ су за  развијање правих људских вреедности и сарадничких односа, па је похвално  истаћи да их наши ученици веома често користе. Запажа се да је готово занемарљив проценат ученика који дате речи и изразе никада не употребљавају у комуникацији што је, такође,  за сваку похвалу, али свакако у наредном периоду пажњу треба посветити развијању  атмосфере у којој би ова појава била потпуно елиминисана.

Највише ученика  у свим разредима  изјаснило се да седмично  реч ХВАЛА употреби  20 до 50 пута. Реч ИЗВИНИ (која уз своје значење подразумева и дозу самокитичности) ученици наше школе употребљавају просечно током седмице од 10 до 20 пута, изузев ученика седмог разреда који су се изјаснили да је користе између 20 и 50 пута. Израз МОЛИМ ТЕ ученици петог и осмог разреда користе од 20 до 50 пута седмично,  што је за сваку похвалу, док је у шестом и седмом разреду његово седмично коришћење ређе – од 10 до 20 пута. Израз КАКАО СИ ученици различитих разреда различито користе. У петом разреду највише ученика се изјаснило да га седмично користе од 10 до 20 пута, у шестом и осмом разреду његово коришћење је ређе – 1 до 10 пута седмично,  а у седмом разреду ученици су навели највећи степен на понуђеној скали – више од 50 пута седмично. Највише ученика петог разреда израз НЕ БРИНИ користи до десет пута седмично, а у знатно већем проценту иста ситуација запажа се и код ученика осталих разреда.

И на нивоу школе реч ХВАЛА најзаступљенија је у току седмице од 20 до 50 пута. Реч ИЗВИНИ нјвећи број ученика користи од 10 до 20 пута у току седмице, као и израз МОЛИМ ТЕ.  Израз КАКО СИ? ученици током седмице најређе користе и највећи број ученика се изјаснио да је та учесталост износи до десет пута седмично. Израз НЕ БРИНИ најучесталији је у примени јер се највећи број ученика изјаснио да га током седмице користи више од 50 пута. Евидентно је да се показало да је пружање међусобне подршке најучесталија ситуација.