viber_slika_2022-11-14_17-02-04-463

ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

У среду 9. 11. 2022. од 14 до 15.30 часова у школској библиотеци одржан је састанак на тему Унапређивање система дигитализације у образовању, предвођен дигиталним менторима Маријом Јакшић и Сањом Глишовић Костић. Састанку су присуствовали директор школе Ђуро Церанић, школски педагог Биљана Стевановић и наставник Информатике и рачунарства Владан Поледица , као и представници ОШ „Горачићиˮ из Горачића и ОШ „Момчило Настасијевићˮ из Горњег Милановца.
Разговарало се о изазовима реализације наставе у дигиталном окружењу и изазовима у употреби дигиталних алата, који могу бити техничке или материјалне природе, али и у вези са стручношћу наставног особља или недостатком мотивације. Такође се говорило о употреби дигиталних уџбеника, имплементацији дигиталног учења у План и програм наставе и учења, о формативном оцењивању, онлајн и хибридном учењу и слично.
Предметни наставник Владан Поледица истакао је добре технолошке стране наше школе, као што су: технолошки опремљене учионице, „паметна клупаˮ у школском дворишту, интерактивна табла у школској библиотеци, бежични HDMI кабл и сл.
Упркос томе што су све градске школе махом опремљене потребном технолошком опремом, уочен је проблем њене кварљивости и потребе за лицем које ће благовремено одржавати имплементирану опрему. Отворено је и питање мотивације приликом онлајн наставе, нарочито када су у питању ученици, а разматрала се и потреба за додатним обукама за запослене у циљу развитка њихових дигиталних компетенција.
Препоручен је Селфи инструмент, коришћење дигиталних уџбеника и база готових материјала на интернету које наставници могу да користе, затим „изокренута учионицаˮ, али и рад на мотивацији запослених како би у већој мери имплементирали хибридну наставу у редовну наставу у циљу олакшања сопственог рада и рада ученика. Извештаји и препоруке учесника састанка пренети су Министарству просвете и радиће се на решавању изречених изазова приликом употребе дигиталних алата у настави.