1

Предавање ПУ за седмаке

 

Ученици седмог разреда наше школе присуствовали су  6. децембра 2022. године предавању које је организовала ПУ Чачак у школској библиотеци. Тема предавања односила се на коришћење пиротехничких  средстава.

Представници ПУ Чачак информисали су ученике о свим појединостима које се односе на коришћење поменутих  средства. Ученици су упознати са свим опасностима и нежељеним последицама при нестручном руковању овим производима, као и са законским одредбама које тачно прописују узраст, начин, време и место када се оваква средства могу безбедно активирати. Указано је не само на  трагичне последице које активирање оваквих средства оставља на човека и објекте, већ и на животиње. Најбитније је да су ученици обавештени да још увек немају законско право да ова средства користе ни самостално, ни у присуству родитеља јер за узраст у коме се сада налазе то законски није дозвољено.

Нивогодишње и божићне празнике сви радо ишчекујемо, треба их свечано обележити и провеселити се, али без нежељених последица како ће, надамо се и бити, а чему ће свакако допринети и садржај овог предавања.