IMG_20240312_120347 - Copy

ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО

 

                 У оквиру пројекта Министарства унутрашњих послова – ,,Заједно и безбедно кроз детињство“ , 12. марта 2024. године, представници ПУ Чачак одржали су предавање за ученике осмог разреда наше школе под називом ,,Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“.

              Ученици су се још једном подсетили могућих типова насиља и њихових карактеристика, употпунили знања о начинима њиховог уочавања, као и правилним реаговањима  у случају њиховог уочавања. На упечатљив начин указано им је на сва могућа искушења у реалном свету, а посебно на опасности  на које могу наићи у  свету дигиталне  комуникације. Посебно је предочено како се ученици могу заштити од могућих облика насиља и коме је најефикасније да се обрате за помоћ уколико су лично угрожени, или уколико су запазили испољавање насиља према некој другој особи из свог окружења.

               У оквиру активности реализована је и радионица у форми квиза путем кога су ученици на почетку сусрета показали своја предзнања, а по завршетку излагања предтавника ПУ Чачак, квиз је поновљен. На основу резултата завршног квиза уочен је виши степен тачности у одговорима на питања што је и доказ да је остварен циљ предавања, тј. да су ученици употпунили своја знања, која ће у случају потребе примењивати и у пракси.

               Најуспешнији ученици у одговарању на питања у оквиру квиза били су: Викторија Младеновић VIII 1, Ђорђе Јованић VIII 2 и Мартин Миликић VIII 3.

               Сви ученици добили су на поклон пригодне едукативне налепнице, а победници квиза и награде.

               Ова едукативна радионица свакако ће допринети правилнијем и ефикаснијем поступању ученика  у случају појаве насиља, као и јачању свести о значају безбедности и поверења у Полицију која је стуб безбедности нашег друштва.