IMG_20211105_132050 (1)

         Група ученика одељења 6/3 и 7/3 учествовала је у реализацији низа едукативних активности које се реализују у оквиру пројекта „Едукацијом до заштите локалних природних вредности“, који се тренутно спроводи у нашој школи. Пројекат се реализује преко Центра за стручно усавршавање Чачак а основни циљ је допринос еколошком образовању и васпитању ученика у области заштите природе и локалних природних вредности.

         Кроз низ радионица и предавања ученици су се упознали са карактеристикама и природним вредностима заштићеног подручја „Предео изузетних одлика Овчарско – кабларска клисура“, које се налази на само неколико километара од нашег града. 

         Пројекат је едукативног карактера и током његове реализације, али и у будућем периоду, желимо да утичемо на проширивање знања, умења и интересовања наших ученика, да кроз овакве и сличне активности допринесемо стварању и развоју адекватних навика и односа ученика према природи и природним вредностима, а посебно локалним, каква је измећу осталог и Овчарско – кабларска клисура.